Långsiktiga samarbetsavtal

Genom åren har vi knutit till oss flera samarbetsavtal, vissa kortare andra mer långsiktiga relationer. Nedan är exempel på kunder vi ingått avtal med:

  • IKEA
  • Forsen Projekt (f.d. Bygg-Fast)
  • ISAB
  • HSB
  • Scania Bostäder
  • Studentnytta

Kommenteringen är avstängd.